Орчин үеийн монголын уран зураачдын бүтээлүүд

Би уран зургийн талаар сайн мэдлэггүй, бас тийм сайн ойлгодоггүй ч гэсэн алтны дэргэдэх гууль шарладгын үлгэрээр бага сага гадарлахтайгаа бо...

Соёлч зан хэрэгтэй юу?

Өчигдөр Аватар кино үзсэн юм. Киноны тухай биш өөр зүйлийн тухай бичих гээд мунгинаж сууна. Кино эхлээд 35 минут болж байхад уварч, цуварсан...