Ёстой гомдмоор

Гэр бүлийн хоёртойгоо хүүхдийн паркаар алхсан чинь ёстой гомдох сэтгэл төрөөд болдоггүй. Урьд байсан талбайны 4-ны 1 дээр нь 13хан ширхэг то...